Привет друг!
Поздравляем
Мама-особого-ребенка
Мама-особого-ребенка
Мама-особого-ребенка
Мама-особого-ребенка


Ласкаво просимо! - разом ми можемо все!
Добро пожаловать! - вместе мы можем всё!
МЫ В ФЕЙСБУК

Інклюзивна освіта / Инклюзивное образование

Модератор: Администратор

Інклюзивна освіта / Инклюзивное образование

Непрочитанное сообщение kosmeet » 02 мар 2015, 17:41

«Інклюзивна освіта: крок за кроком»
http://school3.ck.ua/inklyuzivna-osvita/

Проект «Інклюзивна освіта: крок за кроком» впроваджується Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Мета Всеукраїнського проекту – покращити умови для дітей з особливими потребами отримання рівного доступу до якісної освіти та інших послуг в інклюзивному навчальному середовищі. Діти з особливими потребами (3-10 років) будуть інтегровані у навчальний процес і соціальну спільноту за допомогою використання сучасних освітніх інклюзивних практик. Покращення якості навчання дітей з особливими потребами буде досягнуто шляхом об`єднання зусиль державних і громадських організацій, батьків, педагогів та інших ключових осіб. Проект спрямований на покращення освітніх можливостей для дітей з особливими потребами відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів. Довгостроковою метою проекту є успішна участь цих дітей у житті суспільства.

Завданнями Всеукраїнського проекту є:
•Покращити рівень підтримки дітей з особливими потребами в умовах загальної основної та початкової школи;
•Підвищити рівень компетентності батьків дітей з особливими потребами;
•Посилити спроможності педагогів, які працюють з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчального середовища;
•Посилити спроможності викладачів системи післядипломної педагогічної освіти у наданні професійної підтримки педагогам;
•Підвищити рівень компетентності місцевих органів управління щодо інклюзивної освіти.

Термін реалізації Всеукраїнського проекту: 01 грудня 2013 року – 28 лютого 2015 року

Методологія впровадження:

У рамках проекту Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» поширить модель, що була напрацьована протягом кількох останніх років спільно з партнерськими організаціями – Канадським центром вивчення питань інвалідності та Радою для особливих дітей (США). Ця модель була успішно впроваджена у містах Львів та Сімферополь. Проект має на меті поширити цю модель у шести областях України: Черкаській, Рівненській, Вінницькій, Луганській областях, а також у місті Києві. Створена модель характеризується позитивними результатами оцінки, що дає підставу для її поширення місцевими управліннями освіти та іншими громадськими організаціями.

Розпочато новий шкільний проект для адаптації учнів 1-В класу через інтеграцію до здобуття якісної освіти та для запровадження інклюзивного навчання для учнів 7-Б класу.

Шкільний проект « Від інтеграції до інклюзії», розрахований на 4 роки (2014-2018 роки)

Завдання шкільного проекту:
•Розробити критерії оцінювання дітей з особливими потребами на основі інноваційних підходів, що базуються на соціальній моделі розуміння інвалідності для визначення сильних сторін дітей і подальшого планування. Таке оцінювання – інклюзивне оцінювання – базується на командному підході, при якому педагоги, фахівці та батьки можуть спостерігати за поведінкою та спроможностями дитини, розробляти індивідуальні навчальні плани (ІНП) та відслідковувати прогрес розвитку дитини аж до 9-го класу.
•Створити консультативний лекторій для надання інформації батькам щодо переваг інклюзивної освіти для їхніх дітей та підтримка їх як перших вчителів та захисників прав своїх дітей.
•Обрати форми співпраці з іншими партнерськими організаціями, у тому числі й організаціями людей з інвалідністю, які забезпечують послуги дітям з особливими потребами. Встановити мережу ефективної співпраці з державними та громадськими організаціями для розроблення освітньої політики школи, що відповідатиме основним принципам Конвенції ООН про права інвалідів.
•Створити систему навчання персоналу, вихователів ГПД, асистентів учителя, вчителів-предметників та вчителів початкових класів, котрі працюють в інклюзивному навчальному середовищі з питань інклюзивної освіти, а саме: оцінювання, диференційоване викладання, здійснення модифікацій та адаптацій (ІНП), спільне викладання, партнерство із сім`ями тощо.
•Організація тісної співпраці з обласними Інститутами післядипломної педагогічної освіти (ІППО) та Інклюзивним ресурсним центром (ІСЦ), що забезпечать навчання, надання консультацій та наставницької підтримки педагогам та іншим фахівцям, котрі працюють в інклюзивному навчальному середовищі.

Очікувані результати на 2018 рік:
•сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
•ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, включаючи дітей з особливими потребами;
•залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів;
•Завершити навчання інклюзивного класу в основній школі та підготувати перехід їх до подальшого продовження навчання з найсприятливішими умовами;

Довести учнів спеціалізованого класу через інтеграцію до можливої інклюзії.

Завершення реалізації шкільного проекту «Соціально-педагогічні аспекти організації інклюзивної освіти дітей з вадами опорно-рухової системи в умовах школи» на2008-2012 роки та робота в новому проекті «Соціалізація дітей з обмеженими можливостями націлена на повну інтеграцію в суспільство через освітнє середовище школи, встановлення та відновлення суспільних зв’язків і відносин дітей з ДЦП із здоровими дітьми»

на 2013-2016 роки

Роботу цього проекту було розраховано на чотири роки навчання дітей з особливими потребами в початковій школі, вона складається з таких етапів:

1) аналітико-діагностичний (2008–2009 рр.) – вивчення й аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду інклюзивного навчання, сучасного стану навчально-виховного процесу, його методичного забезпечення; специфіка організації навчального процесу на основі використання інклюзивної освіти;

2) проектно-організаційний (2009–2010 рр.) – створення навчально-методичного забезпечення навчального закладу; розробка моделі інноваційного закладу на основі інклюзивного навчання;

3) формувально-експериментальний (2010–2011 рр.) – оцінка впровадження інклюзивної освіти у навчальний процес засобами психолого-медико-педагогічної реабілітації школярів із особливими освітніми потребами, написання учасниками проекту навчальних посібників та методичних рекомендацій на електронних носіях;

4) апробаційний (2011–2012 рр.) – експериментальна апробація застосування моделі інноваційного закладу на основі інклюзивного навчання, апробація створених навчальних посібників та методичних рекомендацій, упровадження сучасних засобів інклюзії у Черкаській спеціалізованій школі №3 та інших школах міста Черкаси.

Основні перспективи експериментального дослідження реалізовані і отримані результати при організації та оптимізації навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи, де є клас для дітей з ДЦП.

Першочергові завдання сьогодення розв’язані:
•Ø по-перше, діти з особливими потребами, які вже навчаються в загальноосвітній школі – це діти з нескладними порушеннями, але вони потребували додаткової підтримки;
•Ø по-друге, ці діти при переході в основну школу можуть мати більш суттєві проблеми і порушеннями, бо основна школа, особливо 5-й клас, обтяжений теоретичними відомостями, що утруднює навчання хворих дітей.
•Ø По-третє, треба рухатися далі вже з вчителями –предметниками.

Виникла потреба запровадження нового шкільного проекту: «Соціалізація дітей з обмеженими можливостями націлена на повну інтеграцію в суспільство через освітнє середовище школи, встановлення та відновлення суспільних зв’язків і відносин дітей з ДЦП із здоровими дітьми»

Мета нового проекту:

n Включити дітей з обмеженими фізичними особливостями у соціальне середовище, в нормальну суспільно-корисну діяльність і адекватні відносини з однолітками.

n Відновлення соціального статусу особистості, який би забезпечив соціальну адаптацію цієї особистості в суспільстві.

Даний шкільний проект випливає і тісно переплетений із завдань «КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ»

n Державний освітній стандарт визначає певні нормативи, дотримання яких забезпечить інтеграцію особистості в систему національної та світової культури. Він включає:

n зміст освіти за ступенями навчання, який держава гарантує надати учневі в обсязі необхідної загальноосвітньої підготовки;

n вимоги до обов’язкового рівня загальноосвітньої підготовки учнів та системи показників;

n максимально допустимий обсяг навчального навантаження школярів за роками навчання.

Реабілітація дітей з особливими потребами засобами освіти:

n Цілеспрямоване навчання за програмою загальноосвітньої школи.

n Побудова “обхідних шляхів” навчання на етапах виникнення труднощів.

n “Покрокове” навчання, що не є звичайним в освітньому середовищі для здорових дітей.

n Особливі форми організації освітнього середовища, якого не потребують здорові діти.

n Максимальне розширення освітнього середовища для даних дітей.

Робота з педагогами, які працюють у спеціальному класі:

n Принципова зміна ставлення вчителя до дітей з обмеженими можливостями.

n Підготовка фахівців з корекції вад розвитку.

n Налаштування вчителя на відмінну форму навчання із пошуком “обхідних шляхів”, “покрокового навчання”

n Набуття навичок діагностування і тим самим подолання бар’єру у спілкуванні

Включення в освітній процес батьків, діти яких навчаються в спеціальному класі:

n Створення максимально можливої інтеграції в доступних для їх дитини формах.

n Підготовка до включення їх дітей в доросле життя.

Безперервність процесу реабілітації:

n Забезпечення психолого-педагогічного супроводу.

n Постійний спеціальний супровід ( корекційна педагогіка та спеціальна психологія).

n Індивідуальна програма розвитку.
Аватар пользователя
kosmeet
Завсегдатай
Завсегдатай
 
Сообщений: 110
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 13:26
Откуда: Київ
Реальное имя: kosmeet

Re: Інклюзивна освіта

Непрочитанное сообщение АННЕТА » 04 мар 2015, 01:12

Я б почитала методички, ето бьі помогло даже просто мамам облегчить домашний бьіт и обучение. А так сидишь и думаешь, за что хвататься...
Инструкция по форуму viewforum.php?f=48
Аватар пользователя
АННЕТА
Администратор
Администратор
 
Сообщений: 8857
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 21:22
Откуда: Украина,Днепропетровск
Реальное имя: Анна
Имя ребенка: Игорек

Re: Інклюзивна освіта

Непрочитанное сообщение kosmeet » 04 мар 2015, 10:01

Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні
http://www.education-inclusive.com/resources/
Аватар пользователя
kosmeet
Завсегдатай
Завсегдатай
 
Сообщений: 110
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 13:26
Откуда: Київ
Реальное имя: kosmeet

Re: Інклюзивна освіта

Непрочитанное сообщение kosmeet » 04 мар 2015, 10:03

Інклюзивна освіта. Посібник для батьків.
http://ussf.kiev.ua/ieeditions/39/
Аватар пользователя
kosmeet
Завсегдатай
Завсегдатай
 
Сообщений: 110
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 13:26
Откуда: Київ
Реальное имя: kosmeet

Re: Інклюзивна освіта

Непрочитанное сообщение natiksymu » 24 июн 2015, 19:13

Я на следующий учебный год пытаюсь оформить инклюзию,комиссию прошли,теперь после 15 августа должны подписать приказ в управл.освіти.В этом году вроде легче с оформлением,должно получиться.Тьфу,тьфу.
Аватар пользователя
natiksymu
Завсегдатай
Завсегдатай
 
Сообщений: 380
Зарегистрирован: 31 июл 2014, 01:11
Откуда: Сумы
Реальное имя: Наталья

Re: Інклюзивна освіта

Непрочитанное сообщение АННЕТА » 24 июн 2015, 20:20

На ребенка в индивидуальном порядке оформляется?

с телефона
Инструкция по форуму viewforum.php?f=48
Аватар пользователя
АННЕТА
Администратор
Администратор
 
Сообщений: 8857
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 21:22
Откуда: Украина,Днепропетровск
Реальное имя: Анна
Имя ребенка: Игорек

Re: Інклюзивна освіта

Непрочитанное сообщение ЩасливаЯ » 24 июн 2015, 20:41

в нас з вересня відкривають клас
Аватар пользователя
ЩасливаЯ
Фанат
Фанат
 
Сообщений: 588
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 20:28
Реальное имя: Світлана

Re: Інклюзивна освіта

Непрочитанное сообщение smirnova » 24 июн 2015, 23:46

Я к вам. Скажите есть ли такое что бы ребёнок учился на обычной основе но оценивали его индивидуально? не так как всех?
Аватар пользователя
smirnova
Завсегдатай
Завсегдатай
 
Сообщений: 312
Зарегистрирован: 07 апр 2014, 19:32
Откуда: Винница
Реальное имя: Ирина

Re: Інклюзивна освіта

Непрочитанное сообщение Llara » 25 июн 2015, 07:45

Да, так и называется - индивидуальное обучение. Ходит в школу со всеми, а оценивают - индивидуально. Моя подруга хочет так сынулю оформить, у него инвалидность по тугоухости и зпрр


Пишу с телефона
Llara
Модератор
Модератор
 
Сообщений: 15815
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 21:51
Откуда: Одесса, Украина
Реальное имя: Наташа
Имя ребенка: Катюша

Re: Інклюзивна освіта

Непрочитанное сообщение АННЕТА » 25 июн 2015, 15:14

smirnova писал(а):Я к вам. Скажите есть ли такое что бы ребёнок учился на обычной основе но оценивали его индивидуально? не так как всех?

думаю вполне возможно, думаю так и будет априори)
Инструкция по форуму viewforum.php?f=48
Аватар пользователя
АННЕТА
Администратор
Администратор
 
Сообщений: 8857
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 21:22
Откуда: Украина,Днепропетровск
Реальное имя: Анна
Имя ребенка: Игорек

Re: Інклюзивна освіта

Непрочитанное сообщение natiksymu » 26 июн 2015, 23:34

На инклюзии реб. учиться по своей программе спец.школы(зрение,слух,у.о)только в обыч. школе.Оценивают по др.шкале.Если обычным детям ставят допустим 7 балов,то нашим 8,немножко завышают,учитывая диагноз.Иклюз.клас.сейчас открыть проще не нужно финансирование гос-ва(за еду и др.платите сами,как за обычных детей).Директор по школе пишет приказ,а управ.осв."погоджує".Главное,чтобы директор был согласен.Учитель по программе реб.дает ему отдельное задание на уроке.Вся учеба ложиться на плечи маме.Надо пахать дома,если эту программу не будет выполнять-то перевод на индивид.обучение(это как минимум)или спец.школа(максимум).Но лучше пахать в обычной,чем ничего не делать в спец.Уже сравнила-небо и земля.Лучше будем пахать-динамика идет!
Аватар пользователя
natiksymu
Завсегдатай
Завсегдатай
 
Сообщений: 380
Зарегистрирован: 31 июл 2014, 01:11
Откуда: Сумы
Реальное имя: Наталья

Re: Інклюзивна освіта

Непрочитанное сообщение АННЕТА » 27 июн 2015, 01:00

Спасибо за инфу!)

с телефона
Инструкция по форуму viewforum.php?f=48
Аватар пользователя
АННЕТА
Администратор
Администратор
 
Сообщений: 8857
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 21:22
Откуда: Украина,Днепропетровск
Реальное имя: Анна
Имя ребенка: Игорек

Re: Інклюзивна освіта / Инклюзивное образование

Непрочитанное сообщение natiksymu » 01 сен 2015, 23:13

Нам подписали инклюзию!Но на испытательном сроке 1четверть,если не потянет программу рекомендуют (добровольно принудительно)на индивид.обучение.Я говорю: программу можно по приказу корректировать(замедлять или ускорять "в удобном для ребен.темпе"),но он не захотел контактировать с проверяющей из управ.образ.и вообще ей ничего не рассказал.,поэтому так категорично мне заявили.По какой программе будет заниматься все решать с учителем.Учебники дали теже ,что и у всех,других не будет,я посмотрела-учебники только 2(читання и математика)придеться купить,остальные пойдут и те.Короче-учить придеться самой,они только будут проверять.Незнаю будет или не будет учитель успевать ему отдельное задание давать,он сам без помощи не напишет,не прочитает.Будет так,наверное,сидеть как вольный слушатель.От такая у нас инклюзия,уже даже не знаю радоваться мне или нет,что я ее добилась.По математ.после нового года будут таблицу умножения учить,а мы до 100 не умеем примеры решать и будет у него каша в голове.Посмотрим,что из этой инклюзии получиться.Хотя раньше во всех классах такие двоешники сидели и никто им диагнозов не ставил и инвалидности не давал.А после школы еще и лучше устраивались,чем отличники,бизнесменами становились,а теперь требования капец какие.Надеюсь,как-нибудь догоним.
Аватар пользователя
natiksymu
Завсегдатай
Завсегдатай
 
Сообщений: 380
Зарегистрирован: 31 июл 2014, 01:11
Откуда: Сумы
Реальное имя: Наталья

Re: Інклюзивна освіта / Инклюзивное образование

Непрочитанное сообщение АННЕТА » 02 сен 2015, 00:26

По образовпнию задайте Артему нашему вопрос. Он учился на дому. Вроде помню 8 классов

печатаю с телефона :)
Инструкция по форуму viewforum.php?f=48
Аватар пользователя
АННЕТА
Администратор
Администратор
 
Сообщений: 8857
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 21:22
Откуда: Украина,Днепропетровск
Реальное имя: Анна
Имя ребенка: Игорек

Re: Інклюзивна освіта / Инклюзивное образование

Непрочитанное сообщение Llara » 02 сен 2015, 08:37

А это какой класс? чтоб таблицу умножения учить...


Пишу с телефона
Llara
Модератор
Модератор
 
Сообщений: 15815
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 21:51
Откуда: Одесса, Украина
Реальное имя: Наташа
Имя ребенка: Катюша

Re: Інклюзивна освіта / Инклюзивное образование

Непрочитанное сообщение Ленточка » 02 сен 2015, 08:39

Мне тоже интересно. Напишите какой класс, сколько ребенку, ходит?
Аватар пользователя
Ленточка
Аксакал
Аксакал
 
Сообщений: 4421
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 23:31
Откуда: Хмельницкая обл.
Реальное имя: Лена
Имя ребенка: Виталик, Алеша

Re: Інклюзивна освіта / Инклюзивное образование

Непрочитанное сообщение natiksymu » 02 сен 2015, 09:14

Мы пошли во 2 класс,Первый учился так на равне со всеми,но не потянул.Ходит уже нормально,но на физкультуре совсем ничего не хочет делать,сделала подготовит.группу,ортопед-говорит можно даже спец.группу-сколиоз,последствие всех вывихов и дисплазий.Пока дети упражнения делают он сидит на лавочке или в классе с учительнецей.Проводила до этого его 2 года в спец.школу результата 0,даже -1,хуже стало.Плюнула и забрала и то еле-еле,не хотели выпускать,так что лучше в обычную в 8 лет отдавать(по показаниям можно).
Аватар пользователя
natiksymu
Завсегдатай
Завсегдатай
 
Сообщений: 380
Зарегистрирован: 31 июл 2014, 01:11
Откуда: Сумы
Реальное имя: Наталья

Re: Інклюзивна освіта / Инклюзивное образование

Непрочитанное сообщение natiksymu » 02 сен 2015, 10:22

Нашла программы
Вложения
Програми з математики 0-4 класи.docx
(85.2 KiB) Скачиваний: 123
Математика_під._1-5 кл..doc
(1.09 MiB) Скачиваний: 141
Аватар пользователя
natiksymu
Завсегдатай
Завсегдатай
 
Сообщений: 380
Зарегистрирован: 31 июл 2014, 01:11
Откуда: Сумы
Реальное имя: Наталья

Re: Інклюзивна освіта / Инклюзивное образование

Непрочитанное сообщение Llara » 02 сен 2015, 10:29

natiksymu писал(а):Мы пошли во 2 класс,Первый учился так на равне со всеми,но не потянул.Ходит уже нормально,но на физкультуре совсем ничего не хочет делать,сделала подготовит.группу,ортопед-говорит можно даже спец.группу-сколиоз,последствие всех вывихов и дисплазий.Пока дети упражнения делают он сидит на лавочке или в классе с учительнецей.Проводила до этого его 2 года в спец.школу результата 0,даже -1,хуже стало.Плюнула и забрала и то еле-еле,не хотели выпускать,так что лучше в обычную в 8 лет отдавать(по показаниям можно).


А почему стало хуже в спецшколе? А какой у вас диагноз по когнитивному развитию? Задержка есть?

Мне кажется, с нашими диагнозами, нас даже в спецшколу не возьмут :ny_tik: Если физически Катюха ходит за ручки. То умственно... Или аутически, хоть аутизм нам не ставили, я уже начала сомниваться. Разговора нет и не предвидится.
Llara
Модератор
Модератор
 
Сообщений: 15815
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 21:51
Откуда: Одесса, Украина
Реальное имя: Наташа
Имя ребенка: Катюша

Re: Інклюзивна освіта / Инклюзивное образование

Непрочитанное сообщение natiksymu » 02 сен 2015, 12:08

Нам ставят F70 .F71-у.о.легкого(помірного ступеня буває ставлять) і розлад шкільних навичок.В спец.школе-за два года не выучил-ни букв,ни писать не научился,ни считать.Писать говорили нужно рука в руке,2 года так водили и я тоже.А дальше как,чтоб он сам писал?Ничего мне не ответили.Просила методики,книги почитать.Дали Монтессори и букварь для спец,школ.Книги домой не давали,портфель в школе был все время.На дом давали только на выходные писать.Я спрашивала,а как дальше учить.Ответ:Больной ребенок,такой у него мозг,недоразвитый-может он еще не готов к чтению и письму,у нас есть выпускники-не читают и не пишут,но зато у Вас будет диплом о сред.образ.(8классов).А толку с этого диплома,если он ничему там не научиться.Заставляли водить на продленку,если я хочу сама после уроков заниматься или куда-то водить,я должна взять справку от психолога,что он не может долго находиться в школе,не выдерживает целый день.Кто с детей более или менее читает,пишет,считает с теми работают на уроке,а остальные сидят.Дети в классе с разными диагнозами и аутизм и у.о.Один полурока визжит не своим голосом,другой сидит кривляется,третий по классу бегает.У моего сильное копирование-все вот это и у нас появилось.Говорила,объясняла ему,а он мне -почему Диме можно а мне нельзя?Учитель Диму Успокаивает,уговаривает,потому что у Димы может приступ начаться,а на моего Гыркали грубо причем при мне даже.Я спросила почему по разному детей успокаиваете,а она мне-Вас сооброжает,а Дима нет,зачем мне лишний раз скорую вызывать.Делений детей по классам с разными диагонозами нет.Я еле в Харькове-эти истерики и закидоны откоректировала.Мне всех детей жалко,но мне и реб.такие мучения.
Аватар пользователя
natiksymu
Завсегдатай
Завсегдатай
 
Сообщений: 380
Зарегистрирован: 31 июл 2014, 01:11
Откуда: Сумы
Реальное имя: Наталья

Re: Інклюзивна освіта / Инклюзивное образование

Непрочитанное сообщение Llara » 02 сен 2015, 12:50

мда... Есть о чем подумать. Нам пока поставили у.о. средней степени, надо бы подтвердить диагноз, может это все-таки больше аутичность. Но в любом случае, думаю, моя по характеру в общеобразовательную точно не попадает, уж слишком много замарочек. Копирования у нас нет на корню. Вообще. Всем навыкам надо учить :(
Llara
Модератор
Модератор
 
Сообщений: 15815
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 21:51
Откуда: Одесса, Украина
Реальное имя: Наташа
Имя ребенка: Катюша

Re: Інклюзивна освіта / Инклюзивное образование

Непрочитанное сообщение Tina_S » 02 сен 2015, 14:13

Девочки, чем отличается инклюзивное образование от индивидуального? Нигде не нашла.
Изображение
Аватар пользователя
Tina_S
Магистр
Магистр
 
Сообщений: 1935
Зарегистрирован: 07 июн 2015, 22:35
Реальное имя: Виктория
Имя ребенка: Ника

Re: Інклюзивна освіта / Инклюзивное образование

Непрочитанное сообщение АННЕТА » 02 сен 2015, 15:17

Инклюзия- включение в общество. Значит учиться со всеми в общеобразовательной школе

печатаю с телефона :)
Инструкция по форуму viewforum.php?f=48
Аватар пользователя
АННЕТА
Администратор
Администратор
 
Сообщений: 8857
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 21:22
Откуда: Украина,Днепропетровск
Реальное имя: Анна
Имя ребенка: Игорек

Re: Інклюзивна освіта / Инклюзивное образование

Непрочитанное сообщение АННЕТА » 02 сен 2015, 15:18

А индивидуальное - отдельная программа для одного ученика

печатаю с телефона :)
Инструкция по форуму viewforum.php?f=48
Аватар пользователя
АННЕТА
Администратор
Администратор
 
Сообщений: 8857
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 21:22
Откуда: Украина,Днепропетровск
Реальное имя: Анна
Имя ребенка: Игорек

Re: Інклюзивна освіта / Инклюзивное образование

Непрочитанное сообщение АННЕТА » 02 сен 2015, 15:18

Я так понимаю

печатаю с телефона :)
Инструкция по форуму viewforum.php?f=48
Аватар пользователя
АННЕТА
Администратор
Администратор
 
Сообщений: 8857
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 21:22
Откуда: Украина,Днепропетровск
Реальное имя: Анна
Имя ребенка: Игорек

Re: Інклюзивна освіта / Инклюзивное образование

Непрочитанное сообщение Llara » 02 сен 2015, 15:29

Интересно, а почему не захотели оформить индивидуальное при инклюзии? Может есть какой-нибудь нюанс в законодательстве, исключающий индивидуальное при инклюзии? То есть, если инклюзия - то учись по общей программе. А если ты просишь индивидуальное - тогда теряешь право на инклюзию? И тебе предлагают спецкшолу по показанием или домашнее? Хм. Интересно разобраться.


Пишу с телефона
Llara
Модератор
Модератор
 
Сообщений: 15815
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 21:51
Откуда: Одесса, Украина
Реальное имя: Наташа
Имя ребенка: Катюша

Re: Інклюзивна освіта / Инклюзивное образование

Непрочитанное сообщение АННЕТА » 02 сен 2015, 16:14

Ну получается так

печатаю с телефона :)
Инструкция по форуму viewforum.php?f=48
Аватар пользователя
АННЕТА
Администратор
Администратор
 
Сообщений: 8857
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 21:22
Откуда: Украина,Днепропетровск
Реальное имя: Анна
Имя ребенка: Игорек

Re: Інклюзивна освіта / Инклюзивное образование

Непрочитанное сообщение natiksymu » 02 сен 2015, 21:57

Нет.Инклюзия-это реб.-инвалид учиться в общеобразовательной школе,сидит в классе,НО учиться по своей программе определенной ПМПК.У меня реб.учиться по программе спец.школы для умственно-отсталых детей.А индивидуальное обучение-приводите реб.в школу на несколько уроков,он занимается один с учителем по той же программе,которую определила ПМПК.Программа легкая-ее можно замедлить или ускорить миним.2 раза в год,а то и больше.Самое меньшее,что нужно выучить по матем.счет и примеры до 20(причем на протяжении 1-3 классов),самое большее до 100(тоже 1-3 кл);по письму-к концу 2кл.писать склады из 2-3букв.,читать-по складам и мален.предлож.из 2-3 слов к концу 2кл.А мне поставили условие-испытател.срок 1четверть.А по приказам испыт.срок и прекомиссия в конце года на ПМПК.Так что буду настаивать на год,если будут давить.
Аватар пользователя
natiksymu
Завсегдатай
Завсегдатай
 
Сообщений: 380
Зарегистрирован: 31 июл 2014, 01:11
Откуда: Сумы
Реальное имя: Наталья

Re: Інклюзивна освіта / Инклюзивное образование

Непрочитанное сообщение Llara » 02 сен 2015, 22:01

Ага. Понятно.
Llara
Модератор
Модератор
 
Сообщений: 15815
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 21:51
Откуда: Одесса, Украина
Реальное имя: Наташа
Имя ребенка: Катюша

Re: Інклюзивна освіта / Инклюзивное образование

Непрочитанное сообщение Llara » 03 сен 2015, 15:24

Вот, нашла статью про подводные камни инклюзии:

Родители детей с особыми образовательными потребностями боятся того, что над их детьми будут смеяться. Родителей «обычных» детей беспокоит то, что если в классе появится ребенок-инвалид, учитель будет вынужден слишком много времени уделять ему и не сможет давать знания соответствующего уровня классу.

Встревожены новыми обязанностями, которые будут на них возложены, и учителя общеобразовательных школ. Они с обидой говорят, что и так получают очень невысокую заработную плату при большой нагрузке. Кроме того, учителя не владеют достаточными знаниями о природе заболеваний своих потенциальных учеников, не знают, чем смогут им помочь, если случится что-то непредусмотренное, скажем, эпилептический припадок у одного из учеников. Они не представляют себе, как учить детей с особыми образовательными потребностями, поэтому считают, что лучше, чтобы больше неполноценных детей учились в интернатах и общались с «обычными» детьми во внеурочное время. Учителя и персонал интернатов тоже не хотят изменений в этой системе – они боятся потерять работу, не хотят конкуренции.

Не заинтересованы в переоборудовании учебных заведений под потребности детей-инвалидов и директора школ и дошкольных учебных заведений. В Европе на учебное заведение, если в нем учится хотя бы один ребенок, нуждающийся в помощи, государство выделяет дополнительные средства. Директор гуманитарной гимназии «Гармония» Елена Чинок получила дополнительные средства на обучение талантливой девочки-инвалида от... гуманитарного фонда США. Делегация из Америки высоко оценила гуманитарный лицей (за рубежом школы, где учатся инвалиды, считаются престижными) и выделила деньги на оборудование этого учебного заведения.

ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ «ТЯНЕТ» ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, ТО...

Как рассказала директор всеукраинского фонда «Шаг за шагом» Наталия Софий, если наши общеобразовательные школы будут готовы принять детей-инвалидов, то придется разрабатывать новые методики преподавания, делать школьную программу более демократичной, адаптированной к индивидуальным возможностям ребенка. То есть, для кого-то «отлично» – это когда он во втором классе знает всю таблицу умножения, а для другого – когда он в таком возрасте может сосчитать до 20; кто-то может иметь каллиграфический почерк, а другой – проблемы с опорно-двигательной системой. Пока в Украине учебные программы направлены на достижение конкретного результата – ребенка переводят в следующий класс лишь тогда, когда он освоит программу предыдущего. Если ученик не справляется с программой, его оставляют еще на год в этом классе. По словам Наталии Софий, законодательство не указывает, сколько лет подряд ребенок может оставаться в одном и том же классе, но на практике это значит, что если ученик не справляется с программой, посещая класс повторно, родителям предлагают либо отдать ребенка в специализированную школу, либо перейти на индивидуальный график обучения. Не «тянуть» программу могут деть с ограниченными физическими или умственными возможностями или из неблагополучных семей, дети беженцев.
Llara
Модератор
Модератор
 
Сообщений: 15815
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 21:51
Откуда: Одесса, Украина
Реальное имя: Наташа
Имя ребенка: Катюша

След.

Вернуться в Образование и социальная адаптация

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron